Partes del alma que se desprenden

El aliento vital, la chispa divina que nos da la vida y que mientras estamos vivos está dentro nuestro cuerpo, está a la vez expuesta al sufrimiento físico o emocional. Por ello, el sufrimiento a causa de accidentes, fallecimiento de seres queridos, abusos, etc. puede provocar que una parte de esta alma se desprenda para evitar tal sufrimiento.

Los síntomas para pensar que hemos podido perder una parte de nuestra alma es la sensación de que no somos los mismos, que nos falta algo y que no sabemos exactamente qué es. Un estado de ánimo triste, sin deseo ni creatividad.

También a veces podemos perder una parte de alma al entregarla (voluntariamente o no) a otra persona, por ejemplo una relación de pareja o una relación madre – hijo, o que, a raíz de envidias, alguien esté tomándonos alguna parte de alma.

El practicante chamánico puede identificar si a alguien se le ha desprendido una parte de su alma y sobre todo la puede volver a infundir y así vuelva a su cuerpo.

Partes del alma que se desprenden

El aliento vital, la chispa divina que nos da la vida y que mientras estamos vivos está dentro nuestro cuerpo, está a la vez expuesta al sufrimiento físico o emocional. Por ello, el sufrimiento a causa de accidentes, fallecimiento de seres queridos, abusos, etc. puede provocar que una parte de esta alma se desprenda para evitar tal sufrimiento.

Los síntomas para pensar que hemos podido perder una parte de nuestra alma es la sensación de que no somos los mismos, que nos falta algo y que no sabemos exactamente qué es. Un estado de ánimo triste, sin deseo ni creatividad.

También a veces podemos perder una parte de alma al entregarla (voluntariamente o no) a otra persona, por ejemplo una relación de pareja o una relación madre – hijo, o que, a raíz de envidias, alguien esté tomándonos alguna parte de alma.

El practicante chamánico puede identificar si a alguien se le ha desprendido una parte de su alma y sobre todo la puede volver a infundir y así vuelva a su cuerpo.

Beneficios

Sentirse más completo

Volver a ser uno mismo

Estar más centrado, vivir con más armonía y coherencia

Beneficios

Sentirse más completo

Volver a ser uno mismo

Estar más centrado, vivir con más armonía y coherencia

La sesión chamánica

  • En ninguna sesión chamánica se utilizan plantas o sustancias alucinógenas.
  • Ninguna terapia chamánica sustituye tratamientos médicos que ya se estén realizando. El chamanismo trata la parte espiritual de los asuntos.
  • El cliente no tiene que hacer nada en las sesiones, simplemente permanecer abierto a la sanación.
  • Cada sesión es única e incomparable a otras sesiones, aunque se trate el mismo tema.

La sesión chamánica

  • En ninguna sesión chamánica se utilizan plantas o sustancias alucinógenas.
  • Ninguna terapia chamánica sustituye tratamientos médicos que ya se estén realizando. El chamanismo trata la parte espiritual de los asuntos.
  • El cliente no tiene que hacer nada en las sesiones, simplemente permanecer abierto a la sanación.
  • Cada sesión es única e incomparable a otras sesiones, aunque se trate el mismo tema.

Servicios

Animal de Poder

Recuperació de l’Animal de Poder L’Animal de Poder és un esperit protector i d’ajuda que se’ns manifesta en forma d’animal i al qual podem invocar en qualsevol situació que necessitem ajuda i suport. Tots tenim al menys un Animal de Poder que ens acompanya en la nostra vida, aquest no és exclusiu del xaman. El…

Recuperación del alma

Parts d’ànima que es desprenen L’alè vital, la guspira divina que ens dóna la vida i que mentre estem vius està dintre el nostre cos, està a la vegada exposada al sofriment físic o emocional. Per això, el patiment a causa d’accidents, defunció de persones estimades, abusos, etc. pot provocar que una part d’aquesta ànima…

Extracción

Instrusions espirituals localitzades Des de la cosmovisió xamànica, les malalties, els problemes, també el que de manera comuna anomenem com una ‘mala ratxa’ o mala sort, tenen una base espiritual. Són el que anomenem intrusions espirituals localitzades i que provoquen la malaltia física o situacions negatives. Aquestes intrusions localitzades succeeixen en moments que estem dèbils…

Psicopompo

Suport en la defunció L’assistència en el traspàs és una de les feines més importants del xaman o practicant xamànic, ja que el fet de morir en pau, és fonamental tant per l’ànima que deixa aquest món com per als seus familiars. De vegades, pot ser per causa d’una mort sobtada o per altres raons…

Limpieza de espacios

Treball xamànic en localitzacions Els llocs on hi ha hagut situacions fortament negatives, com ara assassinats, suïcidis, o escenaris que han viscut intenses discussions, poden haver-se impregnat d’aquesta energia, fent que les persones que viuen allí, tinguin una sensació d’inquietud i intranquil·litat. Altres vegades, la presència d’una ànima que no ha traspassat i que s’ha…

Adivinación

Aportació d’informació i coneixement La recerca de coneixement ha estat des de temps remots una qüestió fonamental en totes les societats. Ja ancestralment, les tribus consultaven al xaman el lloc més propici per anar a caçar o per cultivar. Actualment encara es donen aquestes situacions, transportades a la nostra societat, on el xaman o practicant…

Trabajo con los sueños

El somni com a eina Els somnis han estat sempre motiu de misteri, sorpresa i investigació. Des de la ciència, hi ha la psicoanàlisi, els arquetips de C.G.Jung, les teràpies cognitivo-conductuals, etc. que han estudiat els somnis de fa relativament poc temps, fet que fa que, des d’aquestes teories, hi hagi encara molts aspectes desconeguts.…

Consulta chamánica online

Consulta xamànica online En alguns dels mètodes de sanació i endevinació xamànica, no importa el fet que el client estigui presencialment a la consulta, ja que les realitats en les quals el practicant xamànic es mou són espirituals, i en aquests mons no existeix el temps ni l’espai. Malgrat això, en una consulta online no…

Servicios