Carta astral

La carta astral es la disposición de los astros en el momento exacto del nacimiento desde una perspectiva geocéntrica.

En astrología, las energías que predisponen nuestro destino y nuestra personalidad están reflejadas en los diferentes arquetipos planetarios del Sistema Solar.

Hay que remarcar que la astrología nos muestra las inclinaciones de nuestro destino, nunca nos vaticina qué pasará de forma determinista.

Cada vez más las escuelas astrológicas se inclinan más hacia una interpretación astrológica desde la psicología, en la que no hay tanto peso en las predicciones futuras, sino a ayudar a las personas a comprenderse a sí mismas, a ayudarlas a potenciar sus capacidades y saber gestionar las zonas más oscuras que pertenecen a la sombra personal.

Carta astral

La carta astral es la disposición de los astros en el momento exacto del nacimiento desde una perspectiva geocéntrica.

En astrología, las energías que predisponen nuestro destino y nuestra personalidad están reflejadas en los diferentes arquetipos planetarios del Sistema Solar.

Hay que remarcar que la astrología nos muestra las inclinaciones de nuestro destino, nunca nos vaticina qué pasará de forma determinista.

Cada vez más las escuelas astrológicas se inclinan más hacia una interpretación astrológica desde la psicología, en la que no hay tanto peso en las predicciones futuras, sino a ayudar a las personas a comprenderse a sí mismas, a ayudarlas a potenciar sus capacidades y saber gestionar las zonas más oscuras que pertenecen a la sombra personal.

Beneficios

Mejor entendimiento de uno mismo y de los otros

Acompañamiento en la solución de los problemas con las herramientas de la propia persona

Alivio de las cargas personales. Más libertad

Beneficios

Mejor entendimiento de uno mismo y de los otros

Acompañamiento en la solución de los problemas con las herramientas de la propia persona

Alivio de las cargas personales. Más libertad

La sesión astrológica

  • Para realizar la carta astral, será necesario conocer la hora y el lugar de nacimiento. Cuanto más exacto sean estos datos más exacta será la carta
  • Habrá un primer contacto con el cliente para hacer saber los datos natales, y posteriormente se acordará un día y una hora para realizar la consulta
  • Las sesiones astrológicas pueden ser tanto presenciales como telemáticas

La sesión astrológica

  • Para realizar la carta astral, será necesario conocer la hora y el lugar de nacimiento. Cuanto más exacto sean estos datos más exacta será la carta
  • Habrá un primer contacto con el cliente para hacer saber los datos natales, y posteriormente se acordará un día y una hora para realizar la consulta
  • Las sesiones astrológicas pueden ser tanto presenciales como telemáticas

Servicios

Animal de Poder

Recuperació de l’Animal de Poder L’Animal de Poder és un esperit protector i d’ajuda que se’ns manifesta en forma d’animal i al qual podem invocar en qualsevol situació que necessitem ajuda i suport. Tots tenim al menys un Animal de Poder que ens acompanya en la nostra vida, aquest no és exclusiu del xaman. El…

Recuperación del alma

Parts d’ànima que es desprenen L’alè vital, la guspira divina que ens dóna la vida i que mentre estem vius està dintre el nostre cos, està a la vegada exposada al sofriment físic o emocional. Per això, el patiment a causa d’accidents, defunció de persones estimades, abusos, etc. pot provocar que una part d’aquesta ànima…

Extracción

Instrusions espirituals localitzades Des de la cosmovisió xamànica, les malalties, els problemes, també el que de manera comuna anomenem com una ‘mala ratxa’ o mala sort, tenen una base espiritual. Són el que anomenem intrusions espirituals localitzades i que provoquen la malaltia física o situacions negatives. Aquestes intrusions localitzades succeeixen en moments que estem dèbils…

Psicopompo

Suport en la defunció L’assistència en el traspàs és una de les feines més importants del xaman o practicant xamànic, ja que el fet de morir en pau, és fonamental tant per l’ànima que deixa aquest món com per als seus familiars. De vegades, pot ser per causa d’una mort sobtada o per altres raons…

Limpieza de espacios

Treball xamànic en localitzacions Els llocs on hi ha hagut situacions fortament negatives, com ara assassinats, suïcidis, o escenaris que han viscut intenses discussions, poden haver-se impregnat d’aquesta energia, fent que les persones que viuen allí, tinguin una sensació d’inquietud i intranquil·litat. Altres vegades, la presència d’una ànima que no ha traspassat i que s’ha…

Adivinación

Aportació d’informació i coneixement La recerca de coneixement ha estat des de temps remots una qüestió fonamental en totes les societats. Ja ancestralment, les tribus consultaven al xaman el lloc més propici per anar a caçar o per cultivar. Actualment encara es donen aquestes situacions, transportades a la nostra societat, on el xaman o practicant…

Trabajo con los sueños

El somni com a eina Els somnis han estat sempre motiu de misteri, sorpresa i investigació. Des de la ciència, hi ha la psicoanàlisi, els arquetips de C.G.Jung, les teràpies cognitivo-conductuals, etc. que han estudiat els somnis de fa relativament poc temps, fet que fa que, des d’aquestes teories, hi hagi encara molts aspectes desconeguts.…

Consulta chamánica online

Consulta xamànica online En alguns dels mètodes de sanació i endevinació xamànica, no importa el fet que el client estigui presencialment a la consulta, ja que les realitats en les quals el practicant xamànic es mou són espirituals, i en aquests mons no existeix el temps ni l’espai. Malgrat això, en una consulta online no…

Astrología

Carta astral La carta astral és la disposició dels astres en el moment exacte del naixement des d’una perspectiva geocèntrica. En astrologia, les energies que predisposen el nostre destí i la nostra personalitat estan reflexades en els diferents arquetips planetaris del Sistema Solar. Cal remarcar que l’astrologia ens mostra les inclinacions del nostre destí, mai…

Servicios