Parts d'ànima que es desprenen

L’alè vital, la guspira divina que ens dóna la vida i que mentre estem vius està dintre el nostre cos, està a la vegada exposada al sofriment físic o emocional. Per això, el patiment a causa d’accidents, defunció de persones estimades, abusos, etc. pot provocar que una part d’aquesta ànima es desprengui per evitar tal sofriment.

Els símptomes per pensar que hem pogut perdre una part de la nostra ànima és la sensació que no som els mateixos, que ens falta alguna cosa i que no sabem exactament què és. Un estat d’ànim trist, sense desig ni creativitat.

També de vegades podem perdre una part d’ànima en entregar-la (voluntàriament o no) a una altra persona, per exemple una relació de parella o una relació mare – fill, o que, arran d’enveges, algú estigui prenent-nos alguna part d’ànima.

El practicant xamànic pot identificar si a algú se li ha desprès una part de la seva ànima i sobretot pot tornar-la a infondre i així torni al seu cos.

Parts d'ànima que es desprenen

L’alè vital, la guspira divina que ens dóna la vida i que mentre estem vius està dintre el nostre cos, està a la vegada exposada al sofriment físic o emocional. Per això, el patiment a causa d’accidents, defunció de persones estimades, abusos, etc. pot provocar que una part d’aquesta ànima es desprengui per evitar tal sofriment.

Els símptomes per pensar que hem pogut perdre una part de la nostra ànima és la sensació que no som els mateixos, que ens falta alguna cosa i que no sabem exactament què és. Un estat d’ànim trist, sense desig ni creativitat.

També de vegades podem perdre una part d’ànima en entregar-la (voluntàriament o no) a una altra persona, per exemple una relació de parella o una relació mare – fill, o que, arran d’enveges, algú estigui prenent-nos alguna part d’ànima.

El practicant xamànic pot identificar si a algú se li ha desprès una part de la seva ànima i sobretot pot tornar-la a infondre i així torni al seu cos.

Beneficis

Sentir-se més complet

Tornar a ser un mateix

Estar més centrat, viure amb més harmonia i coherència

Beneficis

Sentir-se més complet

Tornar a ser un mateix

Estar més centrat, viure amb més harmonia i coherència

La sessió xamànica

  • En cap sessió xamànica es fan servir plantes o substàncies al·lucinògenes.
  • Cap teràpia xamànica substitueix tractaments mèdics que ja s’estiguin realitzant. El xamanisme tracta la part espiritual dels assumptes.
  • El client no ha de fer res en les sessions, simplement restar obert a la sanació.
  • Cada sessió és única i incomparable a altres sessions, encara que es tracti el mateix tema.

La sessió xamànica

  • En cap sessió xamànica es fan servir plantes o substàncies al·lucinògenes.
  • Cap teràpia xamànica substitueix tractaments mèdics que ja s’estiguin realitzant. El xamanisme tracta la part espiritual dels assumptes.
  • El client no ha de fer res en les sessions, simplement restar obert a la sanació.
  • Cada sessió és única i incomparable a altres sessions, encara que es tracti el mateix tema.

Serveis

Animal de Poder

Recuperació de l’Animal de Poder L’Animal de Poder és un esperit protector i d’ajuda que se’ns manifesta en forma d’animal i al qual podem invocar en qualsevol situació que necessitem ajuda i suport. Tots tenim al menys un Animal de Poder que ens acompanya en la nostra vida, aquest no és exclusiu del xaman. El…

Recuperació de l’ànima

Parts d’ànima que es desprenen L’alè vital, la guspira divina que ens dóna la vida i que mentre estem vius està dintre el nostre cos, està a la vegada exposada al sofriment físic o emocional. Per això, el patiment a causa d’accidents, defunció de persones estimades, abusos, etc. pot provocar que una part d’aquesta ànima…

Extracció

Instrusions espirituals localitzades Des de la cosmovisió xamànica, les malalties, els problemes, també el que de manera comuna anomenem com una ‘mala ratxa’ o mala sort, tenen una base espiritual. Són el que anomenem intrusions espirituals localitzades i que provoquen la malaltia física o situacions negatives. Aquestes intrusions localitzades succeeixen en moments que estem dèbils…

Acompanyament d’ànimes. Psicopompo

Suport en la defunció L’assistència en el traspàs és una de les feines més importants del xaman o practicant xamànic, ja que el fet de morir en pau, és fonamental tant per l’ànima que deixa aquest món com per als seus familiars. De vegades, pot ser per causa d’una mort sobtada o per altres raons…

Neteja d’espais

Treball xamànic en localitzacions Els llocs on hi ha hagut situacions fortament negatives, com ara assassinats, suïcidis, o escenaris que han viscut intenses discussions, poden haver-se impregnat d’aquesta energia, fent que les persones que viuen allí, tinguin una sensació d’inquietud i intranquil·litat. Altres vegades, la presència d’una ànima que no ha traspassat i que s’ha…

Endevinació

Aportació d’informació i coneixement La recerca de coneixement ha estat des de temps remots una qüestió fonamental en totes les societats. Ja ancestralment, les tribus consultaven al xaman el lloc més propici per anar a caçar o per cultivar. Actualment encara es donen aquestes situacions, transportades a la nostra societat, on el xaman o practicant…

Serveis