Instrusiones espirituales localizadas

Desde la cosmovisión chamánica, las enfermedades, los problemas, también lo que de manera común llamamos como una ‘mala racha’ o mala suerte, tienen una base espiritual. Son lo que llamamos intrusiones espirituales localizadas y que provocan la enfermedad física o situaciones negativas.

Estas intrusiones localizadas suceden en momentos que estamos débiles espiritualmente, y se nos adhiere algún tipo de energía externa en alguna parte del cuerpo, ya sea físico, emocional, energético, etc.

El mal humor, discusiones, envidias y la mayoría de sentimientos desagradables, generan un cierto tipo de energía y que a la vez podemos ‘enviar’ (sin quererlo o no) a otra persona provocando esta intrusión espiritual.

Otra forma de ‘contagiarnos’ es a partir de los ambientes, si estos están cargados, tales como hospitales, juzgados, barrios o lugares poco recomendables, puede ser que se nos enganchen este tipo de energías.

Es importante remarcar que la extracción chamánica trata la parte espiritual de la enfermedad, situación o problema, y ​​no sustituye en ningún caso ningún tipo de tratamiento médico.

Instrusiones espirituales localizadas

Desde la cosmovisión chamánica, las enfermedades, los problemas, también lo que de manera común llamamos como una ‘mala racha’ o mala suerte, tienen una base espiritual. Son lo que llamamos intrusiones espirituales localizadas y que provocan la enfermedad física o situaciones negativas.

Estas intrusiones localizadas suceden en momentos que estamos débiles espiritualmente, y se nos adhiere algún tipo de energía externa en alguna parte del cuerpo, ya sea físico, emocional, energético, etc.

El mal humor, discusiones, envidias y la mayoría de sentimientos desagradables, generan un cierto tipo de energía y que a la vez podemos ‘enviar’ (sin quererlo o no) a otra persona provocando esta intrusión espiritual.

Otra forma de ‘contagiarnos’ es a partir de los ambientes, si estos están cargados, tales como hospitales, juzgados, barrios o lugares poco recomendables, puede ser que se nos enganchen este tipo de energías.

Es importante remarcar que la extracción chamánica trata la parte espiritual de la enfermedad, situación o problema, y ​​no sustituye en ningún caso ningún tipo de tratamiento médico.

Beneficios

Más facilidad en la curación de la enfermedad

Limpieza y recuperación energética

Sentir que todo comienza a funcionar bien

Beneficios

Más facilidad en la curación de la enfermedad

Limpieza y recuperación energética

Sentir que todo comienza a funcionar bien

La sesión chamánica

  • En ninguna sesión chamánica se utilizan plantas o sustancias alucinógenas.
  • Ninguna terapia chamánica sustituye tratamientos médicos que ya se estén realizando. El chamanismo trata la parte espiritual de los asuntos.
  • El cliente no tiene que hacer nada en las sesiones, simplemente permanecer abierto a la sanación.
  • Cada sesión es única e incomparable a otras sesiones, aunque se trate el mismo tema.

La sesión chamánica

  • En ninguna sesión chamánica se utilizan plantas o sustancias alucinógenas.
  • Ninguna terapia chamánica sustituye tratamientos médicos que ya se estén realizando. El chamanismo trata la parte espiritual de los asuntos.
  • El cliente no tiene que hacer nada en las sesiones, simplemente permanecer abierto a la sanación.
  • Cada sesión es única e incomparable a otras sesiones, aunque se trate el mismo tema.

Servicios

Animal de Poder

Recuperació de l’Animal de Poder L’Animal de Poder és un esperit protector i d’ajuda que se’ns manifesta en forma d’animal i al qual podem invocar en qualsevol situació que necessitem ajuda i suport. Tots tenim al menys un Animal de Poder que ens acompanya en la nostra vida, aquest no és exclusiu del xaman. El…

Recuperación del alma

Parts d’ànima que es desprenen L’alè vital, la guspira divina que ens dóna la vida i que mentre estem vius està dintre el nostre cos, està a la vegada exposada al sofriment físic o emocional. Per això, el patiment a causa d’accidents, defunció de persones estimades, abusos, etc. pot provocar que una part d’aquesta ànima…

Extracción

Instrusions espirituals localitzades Des de la cosmovisió xamànica, les malalties, els problemes, també el que de manera comuna anomenem com una ‘mala ratxa’ o mala sort, tenen una base espiritual. Són el que anomenem intrusions espirituals localitzades i que provoquen la malaltia física o situacions negatives. Aquestes intrusions localitzades succeeixen en moments que estem dèbils…

Psicopompo

Suport en la defunció L’assistència en el traspàs és una de les feines més importants del xaman o practicant xamànic, ja que el fet de morir en pau, és fonamental tant per l’ànima que deixa aquest món com per als seus familiars. De vegades, pot ser per causa d’una mort sobtada o per altres raons…

Limpieza de espacios

Treball xamànic en localitzacions Els llocs on hi ha hagut situacions fortament negatives, com ara assassinats, suïcidis, o escenaris que han viscut intenses discussions, poden haver-se impregnat d’aquesta energia, fent que les persones que viuen allí, tinguin una sensació d’inquietud i intranquil·litat. Altres vegades, la presència d’una ànima que no ha traspassat i que s’ha…

Adivinación

Aportació d’informació i coneixement La recerca de coneixement ha estat des de temps remots una qüestió fonamental en totes les societats. Ja ancestralment, les tribus consultaven al xaman el lloc més propici per anar a caçar o per cultivar. Actualment encara es donen aquestes situacions, transportades a la nostra societat, on el xaman o practicant…

Trabajo con los sueños

El somni com a eina Els somnis han estat sempre motiu de misteri, sorpresa i investigació. Des de la ciència, hi ha la psicoanàlisi, els arquetips de C.G.Jung, les teràpies cognitivo-conductuals, etc. que han estudiat els somnis de fa relativament poc temps, fet que fa que, des d’aquestes teories, hi hagi encara molts aspectes desconeguts.…

Consulta chamánica online

Consulta xamànica online En alguns dels mètodes de sanació i endevinació xamànica, no importa el fet que el client estigui presencialment a la consulta, ja que les realitats en les quals el practicant xamànic es mou són espirituals, i en aquests mons no existeix el temps ni l’espai. Malgrat això, en una consulta online no…

Astrología

Carta astral La carta astral és la disposició dels astres en el moment exacte del naixement des d’una perspectiva geocèntrica. En astrologia, les energies que predisposen el nostre destí i la nostra personalitat estan reflexades en els diferents arquetips planetaris del Sistema Solar. Cal remarcar que l’astrologia ens mostra les inclinacions del nostre destí, mai…

Servicios