Carta astral

La carta astral és la disposició dels astres en el moment exacte del naixement des d’una perspectiva geocèntrica.

En astrologia, les energies que predisposen el nostre destí i la nostra personalitat estan reflexades en els diferents arquetips planetaris del Sistema Solar.

Cal remarcar que l’astrologia ens mostra les inclinacions del nostre destí, mai ens vaticina el que passarà de forma determinista.

Cada vegada més les escoles astrològiques es decanten més cap a una interpretació astrològica des de la psicologia, en la que no es fica tant de pes en les prediccions de futur, sino a ajudar a les persones a comprendre’s a elles mateixes, a ajudar-les a potenciar les seves capacitats i a saber gestionar les zones més fosques que pertanyen a l’ombra personal.

Carta astral

La carta astral és la disposició dels astres en el moment exacte del naixement des d’una perspectiva geocèntrica.

En astrologia, les energies que predisposen el nostre destí i la nostra personalitat estan reflexades en els diferents arquetips planetaris del Sistema Solar.

Cal remarcar que l’astrologia ens mostra les inclinacions del nostre destí, mai ens vaticina el que passarà de forma determinista.

Cada vegada més les escoles astrològiques es decanten més cap a una interpretació astrològica des de la psicologia, en la que no es fica tant de pes en les prediccions de futur, sino a ajudar a les persones a comprendre’s a elles mateixes, a ajudar-les a potenciar les seves capacitats i a saber gestionar les zones més fosques que pertanyen a l’ombra personal.

Beneficis

Millor enteniment d'un mateix i dels altres

Acompanyament en la solució dels problemes amb les eines de la pròpia persona

Alliberació de càrregues. Més llibertat

Beneficis

Millor enteniment d'un mateix i dels altres

Acompanyament en la solució dels problemes amb les eines de la pròpia persona

Alliberació de càrregues. Més llibertat

La sessió astrològica

  • Per realitzar la carta astral, serà necessari conèixer l’hora i el lloc de naixement. Quan més exacte siguin aquestes dades més exacta serà la carta
  • Hi haurà un primer contacte amb el client per fer saber les dades natals, i posteriorment s’acordarà un dia i una hora per realitzar la consulta
  • Les sessions astrològiques poden ser tant presencials com telemàtiques

La sessió astrològica

  • Per realitzar la carta astral, serà necessari conèixer l’hora i el lloc de naixement. Quan més exacte siguin aquestes dades més exacta serà la carta
  • Hi haurà un primer contacte amb el client per fer saber les dades natals, i posteriorment s’acordarà un dia i una hora per realitzar la consulta
  • Les sessions astrològiques poden ser tant presencials com telemàtiques

Serveis

Animal de Poder

Recuperació de l’Animal de Poder L’Animal de Poder és un esperit protector i d’ajuda que se’ns manifesta en forma d’animal i al qual podem invocar en qualsevol situació que necessitem ajuda i suport. Tots tenim al menys un Animal de Poder que ens acompanya en la nostra vida, aquest no és exclusiu del xaman. El…

Recuperació de l’ànima

Parts d’ànima que es desprenen L’alè vital, la guspira divina que ens dóna la vida i que mentre estem vius està dintre el nostre cos, està a la vegada exposada al sofriment físic o emocional. Per això, el patiment a causa d’accidents, defunció de persones estimades, abusos, etc. pot provocar que una part d’aquesta ànima…

Extracció

Instrusions espirituals localitzades Des de la cosmovisió xamànica, les malalties, els problemes, també el que de manera comuna anomenem com una ‘mala ratxa’ o mala sort, tenen una base espiritual. Són el que anomenem intrusions espirituals localitzades i que provoquen la malaltia física o situacions negatives. Aquestes intrusions localitzades succeeixen en moments que estem dèbils…

Psicopompo

Suport en la defunció L’assistència en el traspàs és una de les feines més importants del xaman o practicant xamànic, ja que el fet de morir en pau, és fonamental tant per l’ànima que deixa aquest món com per als seus familiars. De vegades, pot ser per causa d’una mort sobtada o per altres raons…

Neteja d’espais

Treball xamànic en localitzacions Els llocs on hi ha hagut situacions fortament negatives, com ara assassinats, suïcidis, o escenaris que han viscut intenses discussions, poden haver-se impregnat d’aquesta energia, fent que les persones que viuen allí, tinguin una sensació d’inquietud i intranquil·litat. Altres vegades, la presència d’una ànima que no ha traspassat i que s’ha…

Endevinació

Aportació d’informació i coneixement La recerca de coneixement ha estat des de temps remots una qüestió fonamental en totes les societats. Ja ancestralment, les tribus consultaven al xaman el lloc més propici per anar a caçar o per cultivar. Actualment encara es donen aquestes situacions, transportades a la nostra societat, on el xaman o practicant…

Treball amb els somnis

El somni com a eina Els somnis han estat sempre motiu de misteri, sorpresa i investigació. Des de la ciència, hi ha la psicoanàlisi, els arquetips de C.G.Jung, les teràpies cognitivo-conductuals, etc. que han estudiat els somnis de fa relativament poc temps, fet que fa que, des d’aquestes teories, hi hagi encara molts aspectes desconeguts.…

Consulta xamànica online

Consulta xamànica online En alguns dels mètodes de sanació i endevinació xamànica, no importa el fet que el client estigui presencialment a la consulta, ja que les realitats en les quals el practicant xamànic es mou són espirituals, i en aquests mons no existeix el temps ni l’espai. Malgrat això, en una consulta online no…

Astrologia

Carta astral La carta astral és la disposició dels astres en el moment exacte del naixement des d’una perspectiva geocèntrica. En astrologia, les energies que predisposen el nostre destí i la nostra personalitat estan reflexades en els diferents arquetips planetaris del Sistema Solar. Cal remarcar que l’astrologia ens mostra les inclinacions del nostre destí, mai…

Serveis