Recuperació de l'Animal de Poder

L’Animal de Poder és un esperit protector i d’ajuda que se’ns manifesta en forma d’animal i al qual podem invocar en qualsevol situació que necessitem ajuda i suport.

Tots tenim al menys un Animal de Poder que ens acompanya en la nostra vida, aquest no és exclusiu del xaman.

El desconeixement, o la pèrdua d’aquesta cosmovisió xamànica ancestral en les societats no xamàniques pot ocasionar que ens oblidem del nostre Animal de Poder o que directament desconeguem la seva existència i que aquest ens abandoni.

Els símptomes de la pèrdua de l’Animal de Poder poden ser enfermetats, falta de força de voluntat, fracàs en la vida o inclòs el que diem ‘mala sort’ o d’altres situacions negatives. És feina del practicant xamànic recuperar-lo i infondre’l de nou en la persona per tal de sanar.

Recuperació de l'Animal de Poder

L’Animal de Poder és un esperit protector i d’ajuda que se’ns manifesta en forma d’animal i al qual podem invocar en qualsevol situació que necessitem ajuda i suport.

Tots tenim al menys un Animal de Poder que ens acompanya en la nostra vida, aquest no és exclusiu del xaman.

El desconeixement, o la pèrdua d’aquesta cosmovisió xamànica ancestral en les societats no xamàniques pot ocasionar que ens oblidem del nostre Animal de Poder o que directament desconeguem la seva existència i que aquest ens abandoni.

Els símptomes de la pèrdua de l’Animal de Poder poden ser enfermetats, falta de força de voluntat, fracàs en la vida o inclòs el que diem ‘mala sort’ o d’altres situacions negatives. És feina del practicant xamànic recuperar-lo i infondre’l de nou en la persona per tal de sanar.

Beneficis

Protecció d’intrusions espirituals que ens vinguin de l’exterior

Ajuda en moments difícils

Més resistència a enfermetats

Beneficis

Protecció d’intrusions espirituals que ens vinguin de l’exterior

Ajuda en moments difícils

Més resistència a enfermetats

La sessió xamànica

  • En cap sessió xamànica es fan servir plantes o substàncies al·lucinògenes.
  • Cap teràpia xamànica substitueix tractaments mèdics que ja s’estiguin realitzant. El xamanisme tracta la part espiritual dels assumptes.
  • El client no ha de fer res en les sessions, simplement restar obert a la sanació.
  • Cada sessió és única i incomparable a altres sessions, encara que es tracti el mateix tema.

La sessió xamànica

  • En cap sessió xamànica es fan servir plantes o substàncies al·lucinògenes.
  • Cap teràpia xamànica substitueix tractaments mèdics que ja s’estiguin realitzant. El xamanisme tracta la part espiritual dels assumptes.
  • El client no ha de fer res en les sessions, simplement restar obert a la sanació.
  • Cada sessió és única i incomparable a altres sessions, encara que es tracti el mateix tema.

Serveis

Animal de Poder

Recuperació de l’Animal de Poder L’Animal de Poder és un esperit protector i d’ajuda que se’ns manifesta en forma d’animal i al qual podem invocar en qualsevol situació que necessitem ajuda i suport. Tots tenim al menys un Animal de Poder que ens acompanya en la nostra vida, aquest no és exclusiu del xaman. El…

Recuperació de l’ànima

Parts d’ànima que es desprenen L’alè vital, la guspira divina que ens dóna la vida i que mentre estem vius està dintre el nostre cos, està a la vegada exposada al sofriment físic o emocional. Per això, el patiment a causa d’accidents, defunció de persones estimades, abusos, etc. pot provocar que una part d’aquesta ànima…

Extracció

Instrusions espirituals localitzades Des de la cosmovisió xamànica, les malalties, els problemes, també el que de manera comuna anomenem com una ‘mala ratxa’ o mala sort, tenen una base espiritual. Són el que anomenem intrusions espirituals localitzades i que provoquen la malaltia física o situacions negatives. Aquestes intrusions localitzades succeeixen en moments que estem dèbils…

Psicopompo

Suport en la defunció L’assistència en el traspàs és una de les feines més importants del xaman o practicant xamànic, ja que el fet de morir en pau, és fonamental tant per l’ànima que deixa aquest món com per als seus familiars. De vegades, pot ser per causa d’una mort sobtada o per altres raons…

Neteja d’espais

Treball xamànic en localitzacions Els llocs on hi ha hagut situacions fortament negatives, com ara assassinats, suïcidis, o escenaris que han viscut intenses discussions, poden haver-se impregnat d’aquesta energia, fent que les persones que viuen allí, tinguin una sensació d’inquietud i intranquil·litat. Altres vegades, la presència d’una ànima que no ha traspassat i que s’ha…

Endevinació

Aportació d’informació i coneixement La recerca de coneixement ha estat des de temps remots una qüestió fonamental en totes les societats. Ja ancestralment, les tribus consultaven al xaman el lloc més propici per anar a caçar o per cultivar. Actualment encara es donen aquestes situacions, transportades a la nostra societat, on el xaman o practicant…

Treball amb els somnis

El somni com a eina Els somnis han estat sempre motiu de misteri, sorpresa i investigació. Des de la ciència, hi ha la psicoanàlisi, els arquetips de C.G.Jung, les teràpies cognitivo-conductuals, etc. que han estudiat els somnis de fa relativament poc temps, fet que fa que, des d’aquestes teories, hi hagi encara molts aspectes desconeguts.…

Consulta xamànica online

Consulta xamànica online En alguns dels mètodes de sanació i endevinació xamànica, no importa el fet que el client estigui presencialment a la consulta, ja que les realitats en les quals el practicant xamànic es mou són espirituals, i en aquests mons no existeix el temps ni l’espai. Malgrat això, en una consulta online no…

Astrologia

Carta astral La carta astral és la disposició dels astres en el moment exacte del naixement des d’una perspectiva geocèntrica. En astrologia, les energies que predisposen el nostre destí i la nostra personalitat estan reflexades en els diferents arquetips planetaris del Sistema Solar. Cal remarcar que l’astrologia ens mostra les inclinacions del nostre destí, mai…

Serveis